Search results

  1. A

    6 Madrid Secrets You Never Knew

    Tot això avantatja òbviament les persones les més riques i amb una "bona educació", i és un mecanisme (entre altres) per mantenir una classe social alta i una dominació social. my web site: Zaneqdres.Dbblog.net
Top