cocktails

  1. A

    6 Madrid Secrets You Never Knew

    Tot això avantatja òbviament les persones les més riques i amb una "bona educació", i és un mecanisme (entre altres) per mantenir una classe social alta i una dominació social. my web site: Zaneqdres.Dbblog.net
  2. R

    Nine Madrid Secrets You Never Knew

    Lo llamaron España e irónicamente España no podía comprar ninguno, por tema patentes, pero los ingleses y franceses hicieron buen acopio para la WWI contra los zepelines alemanes. Here is my blog post ... lounge Madrid
Top